Datadriven is slimmer werken

19 juni 2018
Datadriven is slimmer werken

Als gevolg van de hoeveelheid data die we tot onze beschikking hebben doordat we in verschillende systemen werken, is het van groot belang datagedreven te werken. Bedrijven en organisaties die vanuit dit uitgangspunt werken en gebruik maken van eigen data worden onder datagedreven organisaties geschaard.

Om datadriven te kunnen werken is het belangrijk dat de hele organisatie deze werkwijze hanteert, alleen zo kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan en besluiten genomen worden op basis van gewonnen data. Echter om maximaal profijt te hebben van deze verworven data is een zorgvuldige omgang vereist.

Wat is datadriven werken eigenlijk?

Aan de hand van onbewerkte feiten en ruwe data besluitvormingen maken en beslissingen nemen op basis van deze gewonnen data. In tegenstelling tot het maken van besluiten louter op onderbuik gevoelens en vermoedens.

Datadriven workflow

Nu we in een tijdperk zijn aanbeland waarbij data in overvloed is, is het ondenkbaar om niet datagedreven te werken. Werkt u binnen uw organisatie al datagedreven, dan is er ook spraken van Business Intelligence; het proces van dataverzameling en data-analyse. Data wordt omgezet naar informatie en kennis om bedrijfsbeslissingen te kunnen maken die gefundeerd zijn. Op deze manier krijgt u een wendbare en alerte organisatie.

Training Data Driven Organisation

Bent u benieuwd of uw organisatie al datagedreven werkt? Tijdens onze tweedaagse training Data Driven Organisation op 2 en 3 oktober, komt u meer te weten over onder andere;

  • Waar u staat in vergelijking tot uw concurrenten;
  • Wat uw maturity level is;
  • Hoe u een quickscan uitvoert op de huidige situatie van uw organisatie;
  • Welke onderdelen er in een datastrategie thuishoren;

Benieuwd wat we nog meer in petto hebben voor u tijdens onze training? Klik hier.