De eerste stappen naar duurzaam data governance

25 juli 2016
De eerste stappen naar duurzaam data governance

Big data en datagedreven ondernemen vereisen gedegen data governance. Ondanks een heldere visie, staan velen in de praktijk nog voor uitdagingen zoals silo-applicaties, gebrek aan samenwerking tussen afdelingen en hoe data te delen binnen een organisatie. Heliview organiseerde onlangs samen met SAS een ronde tafel waarbij professionals hun ervaringen en visie deelden over hun eerste stappen naar duurzaam Data Governance.

Data Governance wordt gezien als onderdeel van data management: het organisatorische raamwerk waarbinnen je de strategische doelstellingen en de procedures rond bedrijfsdata vastlegt. Waar bevindt zich de data, hoe is de data samengesteld, wat voor bewerkingen heeft het ondergaan, wie is eigenaar van de data en wie is verantwoordelijk wanneer er onduidelijkheden zijn rondom bepaalde data? Hoe creëer je een versie van de waarheid voor een organisatie op basis van data?

Data Governance faciliteert allerlei vraagstukken, maar dat vergt wel het een en ander qua voordat het op een duurzame wijze is neergezet. Dat blijkt in de praktijk moeilijk, want het is een onderwerp dat bij veel organisaties bovenaan op de agenda staat. Veel bedrijven zijn wat data betreft bezig met de waan van de dag en hoogstens met die van morgen.

Data Governance vaak vanuit dwang

In de praktijk staat Data Governance dan ook nog vaak in de kinderschoenen. Het voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving vormt vaak een extra motivatie om dit goed in te richten. Zo werden banken door de eisen van ECB gestimuleerd hun Data Governance op orde krijgen. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Er ontstaat een raamwerk waaruit verder kan worden gebouwd waarmee veel meer inzicht wordt verkregen in de behoeften van klanten. Proposities naar klanten kunnen hierop vervolgens worden afgestemd. Een Nederlandse bank gaf tijdens de bijeenkomst aan dat de aangescherpte wet- en regelgeving ervoor zorgde dat zij zeker twee jaar sneller Data Governance duurzaam hebben ingericht.

Een aanwezige zorgorganisatie gaf aan Data Governance bottom-up te organiseren. Er worden steeds meer gegevens vastgelegd. Hierdoor kunnen medewerkers hun tijd bijna 100% verantwoorden. Een vereiste die ook het werken met Diagnose Behandel Combinaties verlangen. Hierdoor is de administratie tot op de minuut op orde. Daarbij worden regelmatig prestatie-overleggen, gehouden die in eerste instantie over de teaminrichting gaan. Daarna wordt besproken wat is uitgevoerd. De volgende stap is te monitoren hoe declarabel iemand is en hoe kwaliteit en kwantiteit met elkaar overeenstemt. Via de systemen zijn cliënten goed te volgen. Daaruit is bijvoorbeeld te zien hoe kwaliteit en de tijd en geldinvesteringen zich tot elkaar verhouden. Aan de hand daarvan kan de organisatie de effectiviteit van de ingezette methode beoordelen.

Kip-eiprobleem opgelost

Waar start je met Data Governance? Financiële middelen komen pas vrij als de meerwaarde is bewezen, maar je hebt ook funding nodig om het aan tonen. Daarom is het zaak klein en schaalbaar te beginnen en de kosten laag te houden. Bijvoorbeeld in een ‘innovation lab’ waarbinnen er weinig restricties zijn, onder voorbehoud dat resultaten niet in productie genomen worden. In zo’n lab ontstaan cases die later organisatiebreed kunnen worden uitgerold. Op het moment dat de meerwaarde van een dergelijk project duidelijk wordt, is funding minder een probleem en wordt het gedragen door de business.

Meer weten over hoe Data Governance kan worden ingevoerd en er meer waarde uit data wordt gehaald? Lees het in de white paper 'The SAS Data Governance Framework: A Blueprint for Success'.