Democratiseer data, geef iedereen zijn eigen analytics

12 september 2018
Democratiseer data, geef iedereen zijn eigen analytics

Digitale transformatie, wat is dat nu eigenlijk? De woorden worden te pas en te onpas in de mond genomen zonder het concreet te maken. In mijn vak – analytics – betekent digitale transformatie vaak de stap van traditionele business intelligence (BI), waarbij een BI-afdeling rapporten maakt voor diverse groepen managers, naar visual analytics (VA), waarbij medewerkers zelf hun eigen visuele rapporten bij elkaar kunnen klikken. Het betekent de stap van een IT-afdeling die informatie aanlevert naar een IT-afdeling die faciliteert dat iedere medewerker zelf zijn eigen rapporten maakt.

Steeds sta ik weer versteld van de impact die dit heeft op alledaagse beslissingen. Wij hebben veel verzekeraars als klant. Zij krijgen te maken met steeds hogere claims na extreme weersomstandigheden zoals hevige onweersbuien, hagel of storm. De afdeling die de hoogte van de premies bepaalt wil data over weertrends combineren met data over claimgedrag. De manager van de afdeling die schades uitkeert wil direct inzicht in het aantal claims dat de verzekeraar de dag na een onweersbui of storm kan verwachten, zodat hij daar de capaciteit op kan afstemmen. De financiële afdeling wil real-time inzicht in de toegewezen claims en de financiële impact daarvan. En ga zo maar door.
In de traditionele situatie met een BI-afdeling die rapporten genereert zou het onmogelijk zijn om aan al die vragen te voldoen, om nog maar te zwijgen over het feit dat ieder rapport verouderd zou zijn op het moment dat het wordt gepubliceerd. Met VA kan iedere manager en medewerker zijn eigen dashboard maken en real-time monitoren wat er gebeurt.

Ik zie ook veel voorbeelden in de zorg. Eén van onze klanten is een revalidatiekliniek die beter wil sturen op de resultaten van behandeluitkomsten. Daarvoor is het nodig dat iedere revalidatiearts en -fysiotherapeut inzicht heeft in de geleverde zorg en behaalde resultaten bij vergelijkbare patiënten, en dit kan afzetten tegen het resultaat dat hij bij specifieke patiënt behaalt. Het is ook belangrijk dat zorgverleners real-time inzicht hebben in de hoeveelheid zorg die zij bij een bepaalde patiënt mogen declareren en de ruimte die binnen dat budget nog over is. Want alleen dan kunnen zij de beste beslissing nemen voor die ene patiënt. En alleen dan kunnen zij direct aan de bel trekken als dat toegekende budget te hoog of te laag is om de juiste zorg te leveren. Zij realiseren dit met VA.

Een laatste voorbeeld leen ik van een van onze klanten in de logistiek: een warehouse dat voor maximaal 48 uur voorraad houdt. Dagelijks komen er containers binnen vanuit de haven van Rotterdam. De lading wordt vaak binnen vier uur overgeslagen op vrachtwagens die in heel Europa klanten beleveren. Een maximale voorraadhoogte van 48 uur betekent dat real-time inzicht onontbeerlijk is: welke lading bereikt wanneer de haven? Staan er files tussen Rotterdam en het distributiecentrum (DC) 30 kilometer verderop? Welke bezetting hebben we de komende uren? Maar ook: wat is de klantvraag? Orders komen immers ’s ochtends binnen en worden diezelfde dag nog op een vrachtwagen geladen. Als het DC klanten proactief kan informeren dat door een grote ICT-storing op een Rotterdamse terminal bepaalde goederen niet kunnen worden geleverd, kunnen klanten hun order nog wijzigen en vergelijkbare producten bestellen die wel op voorraad zijn. Als de out-of-stock-situatie pas duidelijk wordt op het moment dat een order picker de goederen niet aantreft, is het rijkelijk laat.

Wat ik uit dit soort voorbeelden haal is dat de ‘digitale transformatie’ niet alleen gaat over het digitaliseren van processen, maar vooral over medewerkers grip geven op hun eigen werk. Medewerkers kunnen betere beslissingen nemen en klanten beter bedienen. In het verleden was het heel normaal dat je pas na weken een reactie kreeg van een verzekeraar op een schadeclaim. Het was ook heel normaal dat alle patiënten na een herseninfarct of hersenbloeding precies dezelfde zorg kregen, ook al was duidelijk dat ze onderling grote verschillen vertoonden. En het was heel normaal dat klanten er pas achter kwamen dat bepaalde goederen niet waren meekomen met een order als de vrachtwagen arriveerde.
Dat we dat vandaag de dag niet meer normaal vinden, dat is voor mij de digitale transformatie. Wat dat oplevert? Tevreden klanten en tevreden medewerkers.