Data Quality Conference

Gebrek aan kennis over big data bij mkb'ers

24 april 2019
Gebrek aan kennis over big data bij mkb'ers
arrow image Gebrek aan kennis over big data bij mkb'ers

Meer dan 6 op de 10 Nederlandse mkb’ers vindt big data niet relevant voor het functioneren van het eigen bedrijf. Bij het kleinbedrijf – bedrijven met 10 tot 20 werknemers – is dit maar liefst 75 procent en voor bedrijven met 20 tot 250 werknemers geldt dat grofweg de helft big data niet relevant vindt. Dit blijkt uit onderzoek van Kantar TNO in opdracht van ABN AMRO onder 614 organisaties in het midden- en kleinbedrijf. Schaalgrootte speelt een belangrijke rol: hoe groter het bedrijf, des te meer big data wordt gezien als toegevoegde waarde. Zo ziet 48 procent van het kleinbedrijf weinig toegevoegde waarde in big data, terwijl dit bij de bedrijven met 50 tot 250 werknemers slechts 21 procent is. Gebrek aan prioriteit, kennis of informatie over big data vormen volgens ABN AMRO de grootste hindernissen voor het mkb om aan de slag te gaan met big data.


Mkb verdeeld over bijdrage big data aan omzetgroei

Slechts 14 procent verwacht dat de inzet van big data een sterke bijdrage gaat leveren aan omzetgroei, terwijl meer dan 4 op de 10 mkb’ers verwacht van niet. Hoewel mkb’ers de relevantie en waarde van big data op dit moment laag inschatten, verwachten zij wel dat het in de toekomst belangrijker wordt. Net iets meer dan de helft van het kleinbedrijf denkt dat zij binnen drie tot vijf jaar met big data aan de slag gaan. Ook hierin lijkt schaalgrootte een belangrijke rol spelen, 43 procent van de bedrijven met 20 tot 250 werknemers verwacht hier namelijk al binnen één tot twee jaar mee bezig te zijn. Vooral het marketing- en salesproces leent zich in de ogen van het mkb voor het gebruik van big data.


Klein beginnen helpt mkb koudwatervrees te overwinnen

Volgens ABN AMRO laten mkb’ers die momenteel niet met big data bezig zijn, kansen liggen. “De grote kracht van het mkb is flexibiliteit en big data kan helpen bij het snel nemen van beslissingen. Data-analyse biedt het mkb beter inzicht in klantgedrag, leidt tot efficiëntere productieprocessen en heeft de potentie om kansen te creëren die vergelijkbaar zijn met die van grotere ondernemingen”, zegt Nora Neuteboom, Econoom bij ABN AMRO. “Voor veel mkb’ers is het moeilijk om na te denken over de mogelijkheden van big data. Om deze impasse te doorbreken kunnen zij starten met experimenteren. Door vanuit de richtlijnen van AVG alvast te inventariseren welke type data een bedrijf genereert en welke data waardevol kan zijn, kan het mkb in kleine stappen bekender raken met big data. Daarnaast is het aangaan van samenwerkingsverbanden een goede optie. Ook hier kan kleinschalig mee worden gestart door bijvoorbeeld in contact te komen met big data specialisten en deskundigen via brancheorganisaties of andere netwerkverenigingen. Vooral in de beginfase is het belangrijk ervaringen op te doen die nauw verbonden zijn aan de eigen bedrijfsactiviteit. Dat houdt het voor de mkb’er overzichtelijk en transparant.”

Bron: Insights

Make Data Work!

Data zijn een belangrijke drijfveer in onze ambitie om een Future Proof bank te bouwen en onze klantenervaring opnieuw uit te vinden. Het tempo van verandering en innovatie in de digitale economie van vandaag gaat snel en het vermogen om snel data om te zetten in waarde bepaalt de leiders van morgen. Zonder data van hoge kwaliteit zal ABN AMRO niet aan deze vraag kunnen voldoen en haar bestaansrecht verliezen. Welke initiatieven moeten we onder controle hebben voor onze data en om de creatie van waarde te versnellen? Hoe alignen we alle activiteiten die plaatsvinden en beheren we de voortgang? Dit zijn de vragen die we tijdens deze sessie zullen beantwoorden.

Over Jan

Na verschillende posities, als lijnmanager in de IT organisatie, programma manager en architect van de integratie van Fortis en ABN AMRO, van de omni-channel omgeving, van Bankieren Anno Nu en van de re-engineering van de IT omgeving, is Jan nu hoofd Data Quality Management binnen de ABN AMRO Bank

Data Quality Conference

Jan is spreker op het event 'Data Quality Conference'. Data Quality Conference vindt plaats op 4 juni 2019. Klik hier voor meer informatie over en om je aan te melden voor dit event.