Data Quality Conference

(Data) Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.

17 januari 2018
(Data) Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.
arrow image (Data) Kwaliteit is geen daad, het is een gewoonte.

Datakwaliteit is een belangrijk onderdeel van de AVG, vooral wanneer het gaat over data waarmee (automatische) beslissingen gemaakt kunnen worden die een grote invloed kunnen hebben op de betrokkenen. Om datakwaliteit goed te borgen binnen een organisatie is het van belang om vieren aspecten inzichtelijk te krijgen:

1)      Waar komt de data vandaan?

Op het moment dat een organisatie niet weet uit welke bronnen de data komt, zullen ze weinig aan de datakwaliteit kunnen verbeteren. In essentie kan data van twee plaatsen afkomstig zijn: interne bronnen of externe bronnen, waarbij in het geval van een externe bron de organisatie afspraken over de overige punten zal moeten maken.

2)      Wie is eigenaar van de data?

Op het moment dat de bron van de data inzichtelijk is, dient de eigenaar van de data achterhaald te worden. Op het moment dat er nog geen sprake van data eigenaarschap is, dan dient een eigenaar aangesteld te worden. Eigenaarschap is van belang om invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit en eventueel te nemen maatregelen van de data.

3)      Wat is de waarde van de data?

Op het moment dat de bron van de data inzichtelijk is, dient de eigenaar van de data achterhaald te worden. Op het moment dat er nog geen sprake van data eigenaarschap is, dan dient een eigenaar aangesteld te worden. Eigenaarschap is van belang om invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteit en eventueel te nemen maatregelen van de data.

Met de informatie die door beide impact analyse voor handen komt, kan overgegaan worden naar de laatste fase.

4)      Wat zijn de afspraken m.b.t. de data?

De laatste fase bestaat uit het bepalen welke maatregelen van belang zijn om de kwaliteit van de geïdentificeerde data te waarborgen. Van belang hierbij is om een dataflow te creëren, zodat er jaarlijks gecontroleerd kan worden of de maatregelen nog afdoende zijn. Tevens dient de dataflow om op gemakkelijke wijze de manier waarop data wordt gebruikt binnen een organisatie inzichtelijk te maken.

Data Quality Conference 2018

Tijdens het Data Quality congres geeft Rion Rijker, Data Privacy Officer bij PGB Pensioenen, een lezing waarin hij aan de hand van eigen ervaring en best practices, tools en tips geeft over hoe een organisatie invulling kan geven aan het vereiste dat in de AVG wordt gesteld met betrekking tot datakwaliteit.

Benieuwd naar de lezing van Rion Rijker? Meld u dan vandaag nog aan voor het Data Quality congres.