Data Quality Conference

Tijdens de Data Quality Conference 2020 is het centrale thema: Grip, inzicht en controle op datakwaliteit. De hoofdvraag die tijdens het congres beantwoord zal worden is: Hoe waarborg je dat de data op basis waarvan besluiten worden genomen kwalitatief hoogwaardig is?

Om tot een antwoord op deze centrale vraag te komen zal vanuit verschillende invalshoeken ingegaan worden op de omgang met data binnen organisaties. Zo krijgt u onder andere antwoord op de vragen:

  • Hoe meet ik datakwaliteit?
  • Hoe kan ik de datakwaliteit monitoren?
  • Hoe verbeter ik de datakwaliteit?
  • Hoe kan ik databronnen koppelen met behoud van datakwaliteit?
  • Hoe wordt Data Quality Awareness onderdeel van de bedrijfscultuur?
  • Welke invloed hebben technieken zoals AI en Robotics op de kwaliteit van data?

De Data Quality Conference gaat dus niet alleen over ICT, maar ook over proces- en cultuurveranderingen.