Data Quality Conference

Data Quality Conference

Het fundament voor een datagedreven organisatie

Uw dagvoorzitter

De dag wordt begeleid door dagvoorzitter Marc Gill'ard

Two steps forward, one step back - Een praktijkverhaal over centraal georganiseerde datakwaliteitsmonitoring

Voor Rijkswaterstaat zijn betrouwbare data van cruciaal belang om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Datakwaliteit wordt in toenemende mate een prestatie-indicator en dit leidt tot een groeiende behoefte aan objectieve metingen, stuurinformatie en benchmarking.

Datakwaliteit volgens het Data Management Book of Knowledge (DMBoK2)

Wat versta jij onder datakwaliteit? Weet jij wat DAMA hierover schrijft? Tijdens deze interactieve sessie houdt Peter Vieveen je een spiegel voor om je inzicht te geven in jouw kennis op het gebied van datakwaliteit en kan je testen of jouw mening overeenkomt met DMBoK2.

Kan ik ooit op mijn data vertrouwen?

Adviezen, besluitvorming en voorspellingen komen in toenemende mate uit data gedreven, complexe en nauw verbonden IT-systemen. We moeten dus in hoge mate kunnen vertrouwen op deze systemen en de Quality Assurance ervan op orde hebben.

Eenduidige definities van datakwaliteit

Data kwaliteit is een belangrijk topic in de huidige markt. Maar wat verstaan we nu daadwerkelijk onder datakwaliteit? Wat zijn gevolgen van het niet op orde hebben van datakwaliteit, maar misschien nog wel belangrijker…

Verbeter je data met effectieve datavisualisatie

In het verbeteren en bewaken van datakwaliteit spelen mensen en hun gedrag een belangrijke rol. Een eerste stap is de betrokkenen inzicht te geven in de kwaliteit van de data.

Grow as you go: datamanagement

Van ’guess based’ naar ‘factbased’ sturen en rapporteren kan alleen als je zeker weet dat de rapportage gebaseerd is op de juiste feiten, en dat de interpretatie ervan éénduidig is.

Datakwaliteit in de praktijk

Enkele jaren geleden had KPN te kampen met een hele grote hoeveelheid vervuilde klantdata, met als gevolg veel onnodige kosten en irritaties bij klanten.

Innovatie en data in sport en voeding: een wereld te winnen!

In deze lezing zal Jeroen Wouters, Innovatie-manager Sport en Voeding bij Sportcentrum Papendal, ingaan op innovatie in sport en voeding.

Top