Dutch Data Forum

Big data gebruiken zonder een goed plan?

23 augustus 2019
Big data gebruiken zonder een goed plan?
arrow image Big data gebruiken zonder een goed plan?

Data gedreven werken wordt steeds meer onderdeel van bedrijven en overheidsorganisaties. Dit kan zeker als een goede wending worden gezien, aangezien steeds grotere delen van ons leven afhangen van het gebruik van data. Het is echter wel belangrijk dat het gebruik van deze data is gebaseerd op een duidelijk vooraf bedacht plan en daarnaast regelmatig wordt geëvalueerd.

 

Universiteit van Tilburg

Maandag 19 augustus publiceerde de Universiteit van Tilburg een groot onderzoek over het gebruik van Big Data binnen het Nederlands rechtsstelsel. Uit dit onderzoek blijkt dat het Nederlands recht nog niet klaar is voor het Big Data tijdperk. Bart van der Sloot, coordinator van het onderzoek, noemt een aantal belangrijke punten hiervoor: ‘Het Nederlands recht is erg sterk gericht op de schade van individuele burgers, terwijl Big Data projecten vaak grote maatschappelijke gevolgen hebben die het individu overstijgen en waarvan burgers zich dus vaak niet bewust zijn. Die gevolgen zijn nu niet of nauwelijks aan te kaarten bij de rechter.’ Daarnaast melde hij dat data projecten vaak snel en haastig worden gestart omdat men het interessant vind, maar goed doordacht over de gevolgen nadenken gebeurt niet. Er worden onvoldoende evaluaties verricht wat er toe kan leiden dat het verzamelen van data over burgers niet zijn vruchten afwerpt, en dat het enkel een slechte besteding van middelen betreft.

(Klik hier voor meer informatie over het onderzoek of hier voor het gehele rapport)

 

Goed voorbereiden

Tijdens het Dutch Data Forum 2019 congres ligt de focus op het behalen van een datagedreven manier van werken. Het gebruik van Big Data kan uw organisatie verreiken, maar in sommige gevallen is dit lastig om te behalen zoals blijkt uit het onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Het Dutch Data Forum biedt u de kans om juist meer kennis op te doen over datagedreven werken en Big Data, en ervaringen uit te wisselen met ‘collega’s’ uit diverse organisaties. Tanaquil Arduin is een van de sprekers tijdens het congres. Zij zal verder ingaan op verschillende manieren van het organiseren van een data gedreven organisatie.

Bent u geïnteresseerd in Dutch Data Forum 2019? Klik dan hier om u direct aan te melden.

 

(Bron: Tilburg University, Bart van der Sloot & Sascha van Schendel)