Dutch Data Forum

Inzicht in data: de drie pijlers naar data visualisatie.

19 november 2019
Inzicht in data: de drie pijlers naar data visualisatie.
arrow image Inzicht in data: de drie pijlers naar data visualisatie.

Visualisatie van data helpt de juiste keuzes te maken op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. Elk bedrijfsproces genereerd data, maar biedt nog niet direct de benodigde inzichten om deze bedrijfskeuzes te kunnen maken. Datawarehousing en interactieve dashboards bieden een uitkomst. Er zijn drie pijlers te benoemen richting datavisualisatie en het verkrijgen van inzicht in uw data. Wilt u weten wat de drie pijlers zijn? Bekijk zie hier:

1. Bedrijfsmodel en datavraagstukken in kaart brengen.

Onze BI consultants werken nauw samen met de business, dat is immers de plek waar bedrijfsprocessen uitgevoerd worden. Deze pijler geldt als randvoorwaarde voor het bereiken van succes. Hier wordt de basis van het bedrijfsmodel in kaart gebracht middels bijvoorbeeld Ensemble Logical Modeling (ELM) workshops. In deze workshop wordt de organisatie op een conceptueel niveau geschetst door de belangrijkste thema’s (Core Business Concepts) en de verhoudingen (Natural Business Relations) tussen deze concepten te benoemen.

Om dit te kunnen helpt het om bepaalde vragen te beantwoorden, denk aan vragen als:

  • Wat zijn belangrijke thema’s in de organisatie?
  • Welke bedrijfsprocessen bestaan er in de organisatie?
  • Welke data is er beschikbaar?
  • Op welke vragen wil de organisatie antwoorden?

Deze vragen helpen bij het aangaan van de dialoog om zo tot een conceptueel business gedreven data model te komen. Onze BI consultants vertalen dit model vervolgens tot een logisch en fysiek Data Vault model en vormen daarmee de basis voor de volgende pijler.


2. Integreren van de data middels het opzetten van een datawarehouse.

Vervolgens is het zaak om het data model te kunnen voeden met data uit uw bedrijfsproces. Waar wordt de gevraagde data gegenereerd? Welke systemen zijn hier voor verantwoordelijk? Is de gevraagde data wel beschikbaar? Data is immers vaak verspreid over een organisatie in diverse bronsystemen en in een formaat specifiek voor het bronsysteem.

Een datawarehouse brengt deze data bij elkaar, integreert deze, past business rules toe en bouwt historie op van de gegevens. Op deze manier ontstaat er inzichtelijkheid in trends.
Deze kan op verschillende manieren opgezet worden, in de blog over datawarehouse leest u daar meer over. Het datawarehouse is het centrale punt voor de verspreiding van data door de organisatie. Hiermee bereiken we de volgende pijler, namelijk de visualisatie.


3. Datavisualisatie middels de juiste BI tool

Het presenteren van de data vormt deze pijler. Hier wordt data immers omgezet naar informatie, inzichten en acties. Diverse Front-end BI tools kunnen u helpen bij het visualiseren van data. Denk aan bijvoorbeeld Pyramid Analytics, Tableau of PowerBI etc. Elke tool biedt interactieve dashboards. Hiermee kunt u gestructureerde rapportages maken en verspreiden door de organisatie. Voorbeelden van verschillende BI-tools kunt u op deze pagina vinden. 

Meer weten over de pijlers richting datavisualisatie en datagedreven werken? Kom dan naar de sessie van William van den Hurk om 11:45. Aanmelden voor het congres kan hier: REGISTREREN