Dutch Data Forum

1. Uw gegevens

Voer altijd uw zakelijk e-mailadres in bij uw aanmelding. E-mailadressen van bijvoorbeeld Gmail en Hotmail worden niet geaccepteerd. Alle correspondentie verloopt alleen via uw zakelijk e-mailadres.

Om er voor te zorgen dat u een maximaal rendement haalt uit uw 1-op-1 gesprekken, delen wij het antwoord op de vraag "Welke vragen wilt u graag beantwoord krijgen op dit congres" met uw potentiële gesprekspartners.

Uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam, aanhef, titel voor, titel na, functie, en bedrijfsgegevens worden met de businesspartners van het congres gedeeld in de vorm van een deelnemerslijst. Uw e-mailadres wordt uitsluitend in de volgende gevallen met de betreffende businesspartners gedeeld voor persoonlijke benadering:

  • U heeft een 1-op-1 gesprek met de businesspartner gepland op het congres;
  • U heeft deelgenomen aan een sessie waarbij uw aanwezigheid is gescand bij het binnenkomen of verlaten van de sessie.

Bij het inplannen van de 1-op-1 gesprekken met een businesspartner is het mogelijk collega’s toe te voegen aan de afspraak. Om dit mogelijk te maken worden uw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en bedrijfsnaam getoond in een zoekvenster aan de andere deelnemers.

Mogelijk ontvangt u voor het congres sms-berichten met daarin praktische informatie met betrekking tot het congres, zoals bereikbaarheid van de locatie. Bij de registratie ontvangt u een welkomst sms met o.a. een link naar uw persoonlijke programma. Ook tijdens het congres kunt u sms-berichten ontvangen m.b.t. uw persoonlijk programma. Het ontvangen van deze sms-berichten kunt u na ontvangst van de welkomst sms uit- of aanzetten in de EventManager.

Tot slot stemt u, door deelname aan dit congres, ermee in dat Heliview Conferences & Training uw e-mailadres mag delen met derde partijen zoals Google, Bing en Social Media kanalen zoals Facebook en LinkedIn ten behoeve van advertentiedoeleinden. Het e-mailadres zal eerst door de derde partijen geanonimiseerd worden voordat het gebruikt wordt. Dit zal enkel worden gedaan bij volgende edities van vergelijkbare congressen en/of trainingen. Deze gegevens zullen bij derde partijen tot maximaal 90 dagen bewaard blijven.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, neem dan contact op via participants@heliview.nl.

2. Prijs en betalingsvoorwaarden

Als eindgebruiker kosteloos aan het congres deelnemen

Deelname aan dit congres kost € 645,- (excl. BTW). Onder bepaalde voorwaarden kunnen senior professionals werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie kosteloos deelnemen. Aan kosteloze deelname stellen wij onderstaande voorwaarden:

  • U voldoet aan de doelgroepomschrijving zoals beschreven op deze website;
  • U bent werkzaam bij een eindgebruikersorganisatie met minimaal 20 FTE;
  • U vult het inschrijfformulier inclusief vragen volledig in;
  • U voert vier korte 1-op-1 gesprekken met senior afgevaardigden van onze businesspartners (deze gesprekken vinden voornamelijk plaats tijdens de pauzes);
  • U staat open om uw badge te laten scannen bij een sessie waar uw aanwezigheid wordt geregistreerd bij het binnenkomen of verlaten van de sessie.

Tijdens het congres wordt een kosteloze lunch geserveerd. Indien van toepassing is parkeren voor eigen rekening.

Als aanbieder betaald aan het congres deelnemen

Medewerkers van leveranciers, adviesbureaus, pr/reclamebureaus, werving- & selectiebureaus of zelfstandige consultants op het gebied van het congresonderwerp en/of verwante terreinen kunnen alleen deelnemen aan het congres tegen betaling van € 645,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief documentatie, verfrissingen en lunch. Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn.

Als pers kosteloos deelnemen aan dit congres

Alleen pers (journalisten) van, voor Heliview of het congres, relevante media kunnen kosteloos deelnemen aan dit congres. Wanneer u als pers in aanmerking komt voor kosteloze deelname aan dit congres bent u uitgesloten van deelname aan de 1-op-1 gesprekken.

3. Registratievoorwaarden

Aan dit congres kunt u, als u voldoet aan deze voorwaarden, alleen kosteloos deelnemen bij voorregistratie. Op de congresdag zelf kunt u zich alleen aanmelden als betalende deelnemer. De kosten bedragen dan € 645,- (excl. BTW).

4. Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich heeft aangemeld voor het congres, maken wij als organisator directe kosten voor uw congresdeelname. Wij hanteren daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

Kosteloze deelname:

Tot 14 dagen voor het congres is annuleren geheel kosteloos. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig, dan brengen wij u een kleine vergoeding van € 99,- (excl. BTW) voor gemaakte kosten in rekening. Vervanging door een collega is toegestaan mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft. Deze voorwaarde geldt niet voor de pers.

Betalende deelname:

Tot 14 dagen voor het congres brengen wij voor uw annulering een kleine vergoeding van €99,- voor gemaakte kosten in rekening. U ontvangt dan binnen 14 dagen een creditfactuur. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij het volledige aankoopbedrag in rekening. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u annuleren neem dan contact op met onze afdeling Participants Service: 
+31 (0)76 - 548 40 20.

5. Toegangsbewijs

Na goedkeuring van uw aanvraag voor dit congres versturen wij u het toegangsbewijs. U ontvangt dan ook de routebeschrijving van ons. Meldt u zich enkele dagen voor het congres aan, dan ontvangt u uiterlijk één dag voor dit congres per e-mail uw toegangsbewijs met routebeschrijving.

6. Wijzigingen

Heliview Conferences & Training B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de voorwaarden voor deelname.

Auteur: Heliview Conferences & Training BV
Datum: 20-08-2019