Dutch Data Forum

Programma

Onder toeziend oog van de programmacommissie wordt het congresprogramma samengesteld. Het Dutch Data Forum gaat dus niet alleen over ICT, maar ook over proces- en cultuurveranderingen binnen de organisatie.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Hoe organiseert u datagestuurd werken?
  • Data Governance
  • Data literacy: data literate bedrijfscultuur
  • Welke data is bruikbaar en hoe krijgt u hier grip op?
  • Hoe koppelt u data vanuit verschillende bronnen?
  • De mogelijkheden van ongestructureerde data
  • Data Science en Machine Learning
  • Ethisch en juridisch aspecten 
  • Data Security en Data Privacy
  • Praktische handvaten voor data driven in de praktijk.