Return on Information 2018

ELO met Konica Minolta Prominent aanwezig tijdens Return on Information

1 november 2018
ELO met Konica Minolta Prominent aanwezig tijdens Return on Information
arrow image ELO met Konica Minolta Prominent aanwezig tijdens Return on Information

ELO Digital Office toont belang, volledigheid en gemak van ECM suite

Veel organisaties worstelen met hun digitale transitie. Dat wil zeggen, er komt steeds meer (digitaal) op ze af en het overzicht ontbreekt, de (kennis over) middelen om daar wat aan te doen ontbreken en langzaam maar zeker bekruipt ze een gevoel van machteloosheid. Uit de toenemende digitalisering komt voor hen alleen maar meer dataduizeligheid voort… Dat is precies de insteek waarvoor ELO Digital Office en haar business partner Konica Minolta Business Solutions aandacht vraagt tijdens op Return on Information. 

Tijdens het Heliview Congres ‘Return on Information’ (28 november 2018, Hart van Holland, Nijkerk) is ELO Digital Office prominent aanwezig met een groot deel van haar product suite. Alles wordt in het werk gesteld om de bezoekers te tonen welke middelen voorhanden zijn en hoe gebruikers daarvan optimaal kunnen profiteren om weer grip te krijgen op de enorme informatiestromen die elke dag weer op ze afkomen. 

Of het nu gaat om contractbeheer, e-mail management, digitale (personeels)dossiers, factuurverwerking of om kennisdeling, inclusief alle daarbij behorende analyses om de juiste (maar - indien nodig - beveiligde) verbanden te kunnen leggen tussen informatie uit die verschillende bronnen, ELO Digital Office beschikt met een uitgebreide set specifieke gebruiksmodules over naadloos op elkaar aansluitende mogelijkheden om op elk moment de juiste inzichten te verkrijgen én te voldoen aan wet- en regelgeving. Samen met business partner Konica Minolta Business Solutions laat ELO zien hoe je weer structuur creëert in al die ongestructureerde informatie. 

Keynote over dataduizeligheid

Daan Kramer (Konica Minolta Business Solutions) vertelt toehoorders tijdens zijn keynote sessie “Dataduizeligheid; het onderschatte euvel van digitalisering” hoezeer digitalisering aandacht vereist om het gewenste resultaat te halen. Kramer: ‘De wereld om ons heen wordt steeds digitaler en het tempo waarin dat gebeurt ligt steeds hoger. Ook organisaties volgen die trend, waarbij software en papierloos werken steeds meer wordt gezien als de heilige graal om problemen op te lossen. De vraag is, is dat terecht? Los je daarmee wel al je problemen op? Creëert het niet evenveel problemen als dat het oplost? Graag neem ik de aanwezigen mee in zowel de voor- als de nadelen van digitalisering.’

Kom ook naar ELO en Konica Minolta op Return on Information op 28 november en constateer zelf hoe makkelijk die dataduizeligheid is om te zetten in dataduidelijkheid…