Barry  Devlin

Barry  Devlin
Barry  Devlin9sight ConsultingFounder and Principaldata warehousing, BI, big data and beyond

Over Barry

Dr. Barry Devlin beschreef in 1985 de architectuur van data warehousing en is daarmee een van de grondleggers van deze technologie. Hij is een vooraanstaande autoriteit op het gebied van business intelligence (BI), big data en meer. Hij wordt wereldwijd gezien als een visionair en pionier in deze vernieuwende sector.

Devlin schreef twee baanbrekende boeken over dit thema zoals de klassieker Data Warehouse-from Architecture to Implementation en Business unintelligence -Insight and Innovation Beyond Analytics and Big Data in 2013. (bit.ly/BunI-TP1).

Barry op Social Media