Prof.dr. Holger Hoos

Prof.dr. Holger Hoos
Prof.dr. Holger HoosLeiden Institute of Advanced Computer Sciences Professor of Machine learning

Over Prof.dr. Holger

De Universiteit Leiden stelde in 2016 één van de beste data science onderzoekers ter wereld aan. De Duits-Canadese prof.dr. Holger Hoos werkt aan computers die zichzelf programmeren. ‘Zelflerende computers gaan ons helpen bij vele uitdagingen in interdisciplinaire vakgebieden’. Prof.dr. Holger Hoos is hoogleraar Machine Learning aan de Universiteit Leiden is een van de initiatiefnemers van de recente oproep van ruim 150 prominente wetenschappers uit meer dan 20 landen aan Europese beleidsmakers zich ertoe bewegen flinke stappen te zetten op gebied van A.I. in Europa. 

Zijn onderzoek en onderwijs ligt op het snijvlak van kunstmatige intelligentie, combinatorische optimalisatie en operationeel onderzoek. De huidige onderzoeks focus ligt op machine learning en optimalisatietechnieken voor geautomatiseerd algoritmeontwerp en prestatie-optimalisatie, met applicaties voor een breed scala aan problemen, waaronder hard- en software verificatie, planning en mixed integer programming.

 

De nieuwe onderzoeksgroep van Holger is een pionier in Programming by Optimization (PbO), een nieuw paradigma voor het ontwikkelen van krachtige software.