Marc Gill’ard

Marc Gill’ard
Marc Gill’ardVerdonck, Klooster & AssociatesDirecteur

Over Marc

Marc Gill’ard is directeur van het onafhankelijk adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA). Hij heeft ruim 20 jaar ervaring als strategisch adviseur op het raakvlak van business en IT. Hij is overtuigd van de meerwaarde van ICT voor bedrijven. Het is daarom zijn passie om te zorgen dat bedrijven grip op hun informatievoorziening krijgen én houden. ICT moet in zijn optiek de mens dienen en doen waarvoor het bedoeld is: het leven makkelijker maken met slimmere, efficiëntere en snellere oplossingen.

In zijn dagelijkse adviespraktijk ervaart hij dat bedrijven beschikken over enorme hoeveelheden data, bewust én onbewust. Vrijwel alle bedrijven gebruiken deze data achteraf om te rapporteren en te verklaren waarom een specifieke situatie is ontstaan. Steeds vaker ziet hij innovatieve toepassingen waarbij bedrijven de voorspellende waarde van data benutten, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in de verwachte klantbehoefte, om effectiever risico-gestuurd toezicht te houden of om onderhoud beter te voorspellen. Veel bedrijven experimenteren met data om effectiever te zijn met minder budget of om nét wat meer te bieden dan de concurrent.

VKA heeft een volwassenheidsmodel ontwikkeld waarmee bedrijven hun ambitie kunnen vaststellen voor het benutten van de potentie van data. Dit is de basis voor een roadmap om deze ambitie vanuit de huidige volwassenheid te realiseren. De ervaring met dit volwassenheidsmodel leert dat de meeste bedrijven op dit moment de potentie van data nog maar beperkt benutten en dat er vaak onverwachte kansen zijn. De bottleneck is vaak de verandering die ‘data driven’ werken met zich meebrengt: niet de specialist, maar een algoritme bepaalt in toenemende mate wat er moet gebeuren. Nieuwe rollen, zoals die van data scientist, zijn voor veel bedrijven nog lastig in te vullen. Ook hebben bedrijven moeite om inzicht te krijgen in hun huidige data en maken nog nauwelijks gebruik van visualisaties en dashboards om te sturen op informatie. Als bedrijven dit soort uitdagingen overwinnen, ontstaat een waardevol fundament om de potentie van ‘data driven’ optimaal te benutten.

Marc op Social Media