AI: is uw organisatie er klaar voor?

AI: is uw organisatie er klaar voor?

Lees in deze survey hoe ver bedrijven zijn met het toepassen van AI.

Gratis downloaden
9 januari 2018

Bent u al bezig met Artificial Intelligence (AI) binnen uw organisatie? Zo ja, dan bent u één van de voorlopers. Zo niet, dan laat u waarschijnlijk kansen liggen. AI is momenteel een hot topic en de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar wat is begin 2018 de status van AI binnen bedrijven? Op die vraag geeft dit onderzoek antwoord. We interviewden bedrijven uit uiteenlopende sectoren in de EMEA-regio. Sommigen hebben AI al succesvol geïmplementeerd in hun processen, maar veel organisaties geven aan dat ze er nog niet klaar voor zijn. Is uw organisatie klaar voor AI?

Het rapport is opgebouwd rond vier hoofdthema's:

Organisatie specifieke uitdagingen en kansen

De toepassing van AI staat nog in de kinderschoenen. Toch zijn er organisaties die kunstmatige intelligentie al als volledig onderdeel van hun strategie inzetten. U leest wat de respondenten als grootste kansen en uitdagingen van AI zien, waarom ze AI inzetten en welke obstakels ze tegenkomen.

Beschikbare platforms en vaardigheden

Om AI succesvol in te zetten, moet de organisatie er klaar voor zijn: zijn de juiste tools aanwezig en kan het personeel daarmee overweg? We vroegen de respondenten hun ervaringen te delen over twee onderwerpen: de beschikbare platforms voor analyse en data science skills binnen de organisatie. Wat is de weg naar succes voor AI: medewerkers trainen, een (nieuw) dedicated team aanstellen of samenwerken met externe partijen?

Het gevoel bij AI binnen organisaties  

Veel bedrijven hebben een optimistisch gevoel bij AI. De ondervraagden zien grote kansen. Toch zeggen veel respondenten dat hun organisatie onvoldoende klaar is voor een succesvolle inzet van AI. Lees in het onderzoek welke drempels zij ondervinden.

De verwachte impact van AI op de maatschappij

De totale impact van AI op de maatschappij is voor veel respondenten nog gissen. De verwachting is dat er een grote verschuiving zal plaatsvinden. Van zelfrijdende auto's tot het verlies van veel huidige banen. Hoe dan ook zullen de consequenties groot zijn. Geldt dit ook voor uw business? Wilt u weten of uw organisatie er klaar voor is om AI in te zetten? Download het rapport en lees hoever uw concurrenten hiermee zijn.

Gratis downloaden