Besluitvorming verbeteren met analytics

Besluitvorming verbeteren met analytics

Webcast: How to make data driven decisions

Gratis downloaden
30 april 2015

Intern en extern wordt meer en meer data gegenereerd. Deze data groeit niet alleen in volume, maar ook het aantal verschillende soorten data is groeiende. Het is de taak aan organisaties om de data tijdig te analyseren om te kunnen voorzien wat er gaat gebeuren en proberen hierop in te spelen. Tijdige data is dan ook enorm waardevol.

Veel organisaties willen de aanwezige data gebruiken in hun processen en besluitvorming, maar weten nog niet goed hoe. In deze webcast worden enkele tips gegeven om de organisatie in staat te stellen data driven decisions te nemen.

 “Analytics is niet iets waar je naartoe gaat, zoals een tool. Het is iets dat je in je dagelijkse processen en besluitvorming moet laten plaatsvinden.” – Steven van der Kroft

Inhoud webcast

In deze webcast vertelt Steven van der Kroft hoe organisaties data kunnen gebruiken in de processen en besluitvorming van de organisatie. Er worden enkele cases uit de praktijk behandeld en daarnaast worden er tips gegeven aan de hand van een model dat helpt te voorzien wat er gaat gebeuren op basis van data. Het model bestaat uit 6 stappen. Hoe hoger de stap, hoe waardevoller de data voor organisaties zal zijn. De stappen zijn:

  1. Meten  (wat gebeurt er op dit moment?);
  2. Diagnose (waarom gebeurt iets?);
  3. Voorspel en optimaliseer;
  4. Operationaliseer (voorzie mensen in hun dagelijkse activiteiten van data);
  5. Automatiseer;
  6. Transformeer.

Bekijk de webcast

Bekijk geheel vrijblijvend de volledige webcast “How to make data driven decisions” waarin verschillende tips worden gegeven om de organisatie data driven te maken.

Duur webcast: +/- 13 minuten

Gratis downloaden