Artificial intelligence helpt mensen beslissen

Artificial intelligence helpt mensen beslissen

Hoe werkt augmented intelligence?

Gratis downloaden
10 oktober 2016

Computers en apparaten die met ons meedenken zijn al lang geen sciencefiction meer. Artificial intelligence (AI) is terug te vinden in wasmachines die hun programma aanpassen aan de hoeveelheid was en computerspellen die zich aanpassen aan het niveau van de spelers. Hoe kunnen computers mensen helpen slimmer te beslissen? Deze uitgebreide whitepaper beschrijft welke modellen in het analyseplatform HPE IDOL worden toegepast.

Mathematische modellen zorgen voor menselijke maat

Processors kunnen in een oogwenk een berekening uitvoeren waar mensen weken tot maanden mee bezig zouden zijn. Daarom zijn computers betere schakers dan mensen, maar slechter in poker waarin de menselijke maat een grotere rol speelt. Hoe zorgt een zoek- en analyseplatform ervoor dat er meer ‘mens’ in de analyse terechtkomt? Dat wordt gerealiseerd door gebruik te maken van verschillende mathematische modellen.

Analyses voor tekst, geluid, beeld en gezichten

De kunst is om uit data actiegerichte informatie te verkrijgen. Dat lukt door patroonherkenning in te zetten op verschillende datasets. Daarnaast spelen classificatie, clustering en analyse een grote rol bij het verkrijgen van de juiste inzichten. Niet alleen teksten worden geanalyseerd, steeds vaker worden ook geluidsbestanden en beelden, objecten en gezichten geanalyseerd.

Artificial intelligence helpt de mens

De whitepaper beschrijft uitvoerig hoe patronen worden gevonden in tekst, audio en beelden. Hoe snapt een computer dat de video die hij analyseert over een mens gaat? Hoe wordt van platte beelden een geometrisch 3d-beeld gemaakt en hoe beslist een computer wat hij ziet? Denk bijvoorbeeld aan een geautomatiseerd seintje naar de controlekamer als het te druk is op een tribune of een file ontstaat. Hoe helpen theoretische modellen computers als mensen waarnemen en onze beslissingen ondersteunen? Dat en meer leest u in de whitepaper Augmented intelligence Helping humans make smarter decisions.

Gratis downloaden