Bedreigt big data onze ethische waarden?

Bedreigt big data onze ethische waarden?

Invloed van datagebruik op onze samenleving

Gratis downloaden
3 juli 2019

Data is het nieuwe goud, dat is wat we de laatste jaren steeds vaker horen. En als data het nieuwe goud is, dan zijn bedrijven als Google en Facebook eigenaar van de grootste goudmijnen ter wereld. Big data is de motor van digitale transformatie en deze bedrijven hebben inmiddels zoveel data, en kapitaal, verzameld dat hun voorsprong nog moeilijk in te halen is. Juist daarom stelde de Europese Commissie in 2018 een actieplan op om minstens 20 miljard te investeren in technologie zoals kunstmatige intelligentie om de kloof te dichten. Maar welke gevolgen heeft deze data-rush voor onze privacy? Hoe zit het met de ethische kant van big data en AI?

Wanneer grijpen we in?

Op basis van data zijn veiligheidsdiensten inmiddels prima in staat om huiselijk geweld te voorspelen of misdaden op te lossen. Iets wat door de maatschappij toegejuicht wordt, want het zorgt voor een veiligere samenleving voor ons allemaal. Maar op basis van data zijn we ook in staat om te voorspellen wie een hogere kans heeft om een misdaad te begaan. Of welke jongeren naar alle waarschijnlijk hun studie niet zullen afronden. Wat doen we met deze inzichten? Grijpen we in? Wat als de data vervuild is? Hier moeten we ons afvragen:

  • Wat mag; wat is rechtmatig?
  • Wat vinden we gepast; wat is rechtvaardig?

Dit vraagstuk vormt het uitgangspunt van deze whitepaper; wat is rechtmatig en rechtvaardig datagebruik. Hoe krijg je concurrentievoordeel door op een verantwoorde manier met data om te gaan.

4 fasen van datagebruik en rol van de AVG

Voordat de whitepaper dieper ingaat op het ethische aspect van datagebruik geeft het nog kort een overzicht van de 4 fasen van datagebruik. Vervolgens beschrijft het per stap de belangrijkste bijhorende juridische vragen die binnen deze fasen spelen. En wat is nu precies de rol van de AVG in dit alles? Je leest het in deze whitepaper Rechtmatig en rechtvaardig datagebruik.

Gratis downloaden