Met Big Data naar Big Kennis

Met Big Data naar Big Kennis

From big data to knowledge

Gratis downloaden
8 mei 2015

Organisaties hebben zeer veel persoonlijke informatie van klanten beschikbaar. Informatie over het dagelijkse gebruik van een smartphone kan van grote waarde zijn.

De afgelopen vijf jaar heeft een evolutie in techniek ervoor gezorgd dat deze grote hoeveelheid data businesskansen zijn geworden.

Big data is een grote kans voor organisaties, zoals bijvoorbeeld telecombedrijven, om meer intelligentie te creëren. Dit biedt Telecombedrijven onder andere onderstaande mogelijkheden.

  • Efficiënter opereren van het netwerk;
  • Analyseren van het succes van de diensten die aangeboden worden;
  • Een betere persoonlijke ervaring creëren voor klanten.

Waarom is big data zo belangrijk?

Analytics op de data zorgt voor een verschillende businesskansen zoals het mogelijk maken van nieuwe businessmodellen. Voorwaarde is wel dat organisaties zich realiseren dat de informatie die zij beschikbaar hebben een op dat moment nog onbenutte troefkaart is. Door optimaal gebruik te maken van de aanwezige informatie kan een voordeel worden behaald op de concurrentie.

Beter beslissen

Om betere beslissingen te kunnen nemen, gebaseerd op aanwezige informatie, is het noodzakelijk dat organisaties de waardeketen die het transformeren van data naar kennis mogelijk maakt samenvoegen in één end-to-end oplossing.  Deze oplossing bevat:

  • Databronnen;
  • Datacollecties
  • Datamanagement en structureren van data;
  • Datatoegang;
  • Business Intelligence;
  • Presentatie en visualisatie.

Lees gratis en geheel vrijblijvend de whitepaper ‘From big data to knowledge’ waarin uiteengezet wordt op welke manier extra waarde kan worden gehaald uit data. De focus ligt hierbij op telecombedrijven. Daarnaast worden bovenstaande zaken, die idealiter deel uitmaken van een end-to-end oplossing, uitgebreid behandeld.

Gratis downloaden