Data analytics: goud delven in uw systemen

Data analytics: goud delven in uw systemen

De concurrentie voorblijven met slimme software

Gratis downloaden
25 oktober 2016

Organisaties die op een effectieve manier gebruikmaken van data, zijn succesvoller. Denk maar aan Google, Yahoo en LinkedIn.  Ook uw organisatie genereert data en uit deze inkomende datastromen is interessante informatie te halen. Hieronder volgen enkele voorbeelden hoe data analytics in de praktijk wordt ingezet:

 • Op de marketingafdeling: inzicht in klantbehoeften
 • Op de productieafdeling: verlagen van onderhoudskosten
 • Op de financiële afdeling: fraude herkennen

Data analytics-software

Voordat u daadwerkelijk data analytics kunt inzetten, is het van belang dat u de optimale randvoorwaarden hebt gecreëerd. Dit houdt in dat uw technische infrastructuur zo is ingericht dat uw analytics-software optimaal kan functioneren. Om dit te garanderen moet u op de volgende zaken letten:

 • Beschikbaarheid
 • Schaalbaarheid
 • Eenvoudig beheer
 • Beveiliging van data

7 oplossingen om data te analyseren

Ook de keuze uit de grote diversiteit aan oplossingen kan een lastige opgave zijn. In deze whitepaper worden onder meer de volgende opties besproken:

 • IBM Watson: een platform dat gebruikmaakt van natuurlijke taalverwerking en machine learning om inzichten te halen uit grote hoeveelheden ongestructureerde data.
 • IBM PureData: een systeem dat het mogelijk maakt om analyses uit te voeren op basis van reusachtige hoeveelheden data.
 • IBM SPSS: deze software maakt het mogelijk om door middel van data-analyses gerichte toekomstvoorspellingen te doen.
 • Apache Hadoop: een schaalbaar open-source storage platform dat is ontwikkeld om zeer grote hoeveelheden ongestructureerde data op commodity hardware te verwerken.

Verborgen kennis in uw organisatie

Data zijn van onschatbare waarde voor iedere moderne organisatie. Maar om daadwerkelijk van deze gegevens te kunnen profiteren, hebt u de juiste combinatie van hard- en software nodig. Deze whitepaper gaat in op de voordelen van data analyse, de randvoorwaarden waaraan uw organisatie moet voldoen en enkele concrete oplossingen. Bestudeer dit document en u zult zich realiseren hoeveel waardevolle kennis de systemen in uw bedrijf herbergen.
 

Gratis downloaden