Een datastrategie: welke problemen lost u op?

Een datastrategie: welke problemen lost u op?

5 factoren voor een effectieve datastrategie

Gratis downloaden
13 februari 2018

Organisaties investeren de steeds meer in datamanagement. Echter wordt data – als strategisch middel binnen een organisatie – nog onvoldoende benut en als zodanig gemanaged, waardoor dataproblemen kunnen ontstaan. Uw data blijft groeien, daarom is het belangrijk dat u een strategie hanteert om hier het optimale uit te halen.

Strategisch plannen en een roadmap

Er is vaak geen gebrek aan out of the box denken als het gaat om strategisch plannen en roadmaps van de organisatie. Maar strategisch plannen levert niet altijd voldoende soms  direct tastbare resultaten op. Aan de andere kant geeft een succesvol plan u een goed beeld van realistische doelen. Een roadmap geeft u een beeld van hoe u de klus gedaan krijgt. In deze whitepaper geven we u 5 factoren voor het maken van een succesvolle datastrategie.

5 factoren voor een succesvolle datastrategie

Voor een succesvolle datastrategie is het belangrijk dat alle verschillende disciplines aan bod komen. Het gaat niet alleen om dataopslag, maar ook om het identificeren, toegankelijk maken, delen, begrijpen en in gebruik nemen van data. Er zijn 5 kernfactoren die als bouwstenen samenwerken voor een goede datastrategie:

  1. Identificeer – Identificeer data en begrijp de betekenis ervan ongeacht structuur, herkomst of plaats.
  2. Opslag - Houd gegevens vast in een structuur en locatie die eenvoudige, gedeelde toegang en verwerking ondersteunen.
  3. Voorraad - Verpak de gegevens zo dat deze opnieuw kunnen worden gebruikt en stel regels en toegangsrichtlijnen op.
  4. Verwerken - Verplaats en combineer gegevens die zich in ongelijksoortige systemen bevinden en zorg voor een uniforme, consistente gegevensweergave.
  5. Besturen - Opzetten, beheren en communiceren van informatiebeleid en mechanismen voor effectief datagebruik.

Hoe is uw datastrategie?

Haalt u het optimale uit uw data? Of stapelen de dataproblemen zich juist bij uw organisatie op? Wellicht is een goede datastrategie voor u de oplossing! Met deze whitepaper krijgt u aan de hand van 5 factoren een goed inzicht in uw data. We gaan in de whitepaper dieper in op de verschillende factoren en een praktijkcase.

Gratis downloaden