Informatie-gedreven organisaties: Forrester deed onderzoek

Informatie-gedreven organisaties: Forrester deed onderzoek

The information-driven enterprise

Gratis downloaden
24 april 2015

Informatie is in opkomst als hét ‘waardemiddel’ van business en eveneens de basis van ware differentiatie en waardecreatie. Door HP is Forrester Consulting gevraagd om een studie te doen naar de vraag hoe organisaties informatie-gedreven organisaties worden. Deze whitepaper gaat in op de vijf belangrijkste bevindingen die uit het onderzoek van Forrester naar voren zijn gekomen:

  • Bedrijven laten zich leiden door data voor strategische beslissingen
    Twee derde van de onderzochte bedrijven geloven dat digitale date kritisch is voor de business. Business leaders houden zich zodoende bezig het verbeteren van zowel de kwaliteit als de kwantiteit van data beschikbaarheid. Voor veel organisaties geldt dat er een culturele verandering doorgemaakt moet worden voordat de organisatie daadwerkelijk data gedreven kan worden genoemd.
  • Niet aanwezige connecties en onjuiste verhoudingen vertragen het profiteren door de organisatie
    De helft van de bedrijven geeft aan dat de data policy een bedreiging was voor de winst van de organisatie. Slechts een derde geeft aan dat actuele gedragingen dit aan het licht brachten. Daarnaast wordt er door business en IT anders gekeken naar kansen op het gebied van Big Data. Dit zijn voorbeelden van doelen die niet met elkaar in lijn zijn.
  • Big Data speelt een significante rol in het verlagen van de kosten van data
  • Vertrouwen is een probleem die door context overwonnen kan worden
  • Hiaten in vaardigheden worden zichtbaar met Big Data.

Lees gratis de volledige whitepaper waarin het onderzoek naar de status binnen bedrijven van ‘informatie als waarde’ wordt toegelicht. Bovenstaande opsomming van belangrijkste uitkomsten wordt in de whitepaper uitgebreid behandeld, aangevuld met grafieken. Daarnaast worden belangrijke aanbevelingen gedaan voor bedrijven die bezig zijn om informatie-gedreven te worden.

Gratis downloaden