Gaat uw Business Intelligence strategie het maken?

Gaat uw Business Intelligence strategie het maken?

Hoe ziet Business Intelligence er over twee jaar uit?

Gratis downloaden
9 maart 2018

Business Intelligence (BI) is sterk veranderd. Waar het voorheen veelal hulp bij rapportering inhield, richt BI zich nu meer op self-service platforms en dataverkenning voor analyse. Met de recente zevenmijlssprongen in technologie groeit ook de informatiekennis en –kunde van zakelijke gebruikers mee. In onderstaande whitepaper wordt u geadviseerd over hoe u het beste uw BI-strategie kunt inrichten.

BI is big business

Universiteiten gebruiken BI en visual analytics om aanmeldingen, inkomsten en succesfactoren te meten voor hun langetermijnplanning. Hetzelfde geldt voor regionale gezondheidsdiensten die hun dekking in hoge risicogebieden willen verbeteren. Een nutsvoorziening gebruikt megadata voor het bouwen van een smart grid en een sportteam om de kaartverkoop beter te kunnen voorspellen. Een goede BI-strategie is dus essentieel om mee te komen in de vaart der volkeren.

In de whitepaper kunt u lezen wat daarvoor nodig is, hieronder volgt een tipje van de sluier:

  • Hoewel met self-service de druk bij IT minder wordt, blijft de behoefte aan gecentraliseerde rapportering groot, bijvoorbeeld om te voldoen aan de nieuwe privacywet GDPR.
  • Ook voor self-service moeten er simpele en duidelijke regels van governance en data lineage komen om verwarring, data chaos en ‘verschillende waarheden’ te voorkomen.
  • De uitdagingen en kansen voor BI zullen nooit stoppen. Daarom moet iedere BI strategie worden gezien als een levend document.
  • Organisaties moeten blijven investeren in de scholing van hun werknemers, en wel in het gehele continuüm van eenvoudige rapportage tot aan voorspellende analyses.
  • Datamanagement zou geen onderdeel van self-service moeten uitmaken, dat wordt te ingewikkeld en schiet zijn doel voorbij.

Serious business

Een goede strategie ontwikkelen is essentieel voor een succesvol BI-programma, maar wel wanneer deze aan de hand wordt genomen door een stuur- of bestuursgroep. Idealiter zitten daar ook de directeur en CIO aan tafel, evenals de leidinggevenden van de relevante bedrijfstakken en IT. De groep houdt zich bezig met de grote lijnen van de BI-strategie, de doelstellingen, prioriteiten en investeringen. En het adviseert: welke rapportagemogelijkheden zijn wettelijk vereist of anderzijds noodzakelijk? Welke bedrijfsonderdelen of functies profiteren het meeste van nieuwe informatie en inzichten?

Download hier de whitepaper en lees over hoe Business Intelligence er over twee jaar uitziet en wat de drie belangrijkste punten zijn die leidinggevenden moeten weten om het meeste uit BI te halen.

Gratis downloaden