Hoe ver gaat kunstmatige intelligentie in de financiële sector?

Hoe ver gaat kunstmatige intelligentie in de financiële sector?

Banken kunnen met machine learning processen verder automatiseren

Gratis downloaden
12 september 2017

Uit recent onderzoek van Synechron en TABB Group blijkt dat meer dan 71% van de bedrijven denkt dat kustmatige intelligentie (ofwel, AI) in de komende 10 jaar een belangrijke rol in de financiële sector zal spelen. In de enquête gaf daarnaast 30% van de bedrijven aan AI al in te zetten. En volgens Gartner zal in 2018 reeds in 40% van de uitbestede diensten AI al worden gebruikt. AI is dus een belangrijke ontwikkeling die kansen biedt voor de financiële sector.

De impact van Smart Process Automation

Synechron organiseerde daarom deze zomer een ronde tafeldiscussie in Manhattan om de impact van AI met kopstukken uit de financiële sector te bespreken. Daarbij werd uitgebreid stilgestaan bij onder meer de impact van Smart Process Automation (SPA). SPA combineert onder meer robotica en cognitieve automatisering. Daarbij vervult robotica het "handwerk", zoals het invoeren van gegevens van de ene applicatie naar de andere. Cognitieve automatisering is het "hersenwerk" en betreft het onttrekken van bruikbare informatie uit ongestructureerde bronnen. Gecombineerd wordt het mogelijk om ongestructureerde data om te zetten in gestructureerde data.

Wat heeft machine learning te bieden?

Voor het succes van SPA is machine learning fundamenteel, als nieuw alternatief voor de aloude “als/dan” scripts. Zelfs het verwerken van een zeer eenvoudig document zoals een factuur, houdt immers veel beslissingen in. Voldoet de factuur aan eisen? Is het goedgekeurd? Welk type factuur is het? Machine learning combineert cloud-, big data- en AI-technologieën om te leren en verbeteren door modellen te maken en deze modellen steeds verder te verfijnen.

Machine learning opent zo nieuwe mogelijkheden voor het automatiseren van processen en het stroomlijnen van zakelijke activiteiten. Het toepassing van SPA en machine learning kan een enorme impact hebben op het bankwezen. Volgens McKinsey kan 85% van de meer dan 900 processen van een doorsnee bank worden geautomatiseerd.

Verder lezen

Download het artikel Why Artificial Intelligence is Really Smart om verder te lezen over dit thema met onder meer aandacht voor een praktische ‘Leer, Plan, Implementeer & Optimaliseer’ aanpak.

Gratis downloaden