Ook hoger onderwijs ontdekt big data

Ook hoger onderwijs ontdekt big data

Betere communicatie en pr

Gratis downloaden
11 april 2017

De 2 kerntaken van universiteiten en hogescholen zijn onderwijs en onderzoek. Maar er is een derde doel dat in het hoger onderwijs minder wordt benadrukt: net als alle andere organisaties streven universiteiten en hogescholen naar groei.

Big data in het onderwijs

Hoewel het hoger onderwijs veel minder stuurt op winst dan het bedrijfsleven, is er wel een ander punt van gelijkenis: beide omarmen de trend van big data. Want ook onderwijsinstellingen hebben tegenwoordig de beschikking over enorme datasets.

 

Met die data is veel mogelijk, met name op het vlak van public relations. Zo kan een universiteit zich profileren door het delen van de volgende data:

  • Het aantal personen dat het afgelopen jaar is afgestudeerd
  • De samenstelling van de studentenpopulatie
  • Hoe de universiteit het doet vergeleken met de ‘concurrentie’

Struikelblokken

Maar voordat een universiteit kan profiteren van de data binnen de eigen muren, zijn er enkele struikelblokken te overwinnen. Zo bevinden niet alle gegevens zich in één database. Inschrijvingssystemen, databases met afgestudeerden en de resultaten uit enquêtes leveren allemaal verschillende datasets op. Ook zijn gegevens niet altijd up-to-date. Bovendien moeten sommige data vertrouwelijk blijven.

Schenkingen aantrekken

In totaal beschrijft deze whitepaper 8 manieren waarop analytics en datavisualisatie worden toegepast door universiteiten en hogescholen. We noemen bijvoorbeeld:

  • Het aantrekken van schenkingen
  • Een effectief gebruik van de gebouwen en het terrein
  • Het delen van enquêteresultaten
  • De interne communicatie verbeteren

Er is maar 1 conclusie mogelijk: ook onderwijsinstellingen hebben veel baat bij het juiste gebruik van data. De praktijkcases in deze paper illustreren dat. Niet alleen als u werkzaam bent in het hoger onderwijs, is dit document voor u van waarde, maar ook als u meer wilt weten over de vele mogelijkheden die data bieden.

Gratis downloaden