Churn voorkomen met predictive analytics

Churn voorkomen met predictive analytics

Facing churn in telecommunications: causes and cures

Gratis downloaden
19 augustus 2015

In de telecombranche stappen klanten gemakkelijk over naar een andere aanbieder. Een gemiste kans. Want met een beetje meer kennis van de klant en de juiste acties, had de overstap naar de concurrent wellicht voorkomen kunnen worden. De oplossing ligt hem in het juist analyseren en interpreteren van aanwezige kennis: oftewel Predictive Analytics. Klantverlies beperken en de klantloyaliteit verhogen worden daarmee haalbare doelstellingen. 

Data analyse tools cruciaal voor kennis van de klant

Essentieel voor een duurzame relatie met de klant is het kennen van die klant. Wat wil de klant nu echt? Om goed in te kunnen spelen op persoonlijke omstandigheden en wensen zijn data analyse tools omisbaar. Als de gehele organisatie meer inzicht in de klant krijgt, kunnen de medewerkers beter inspelen op de wensen van de klant.

Predictive analytics: klantverlies omzetten in loyaliteit

Door de inzet van tools die informatie en gegevens analyseren en interpreteren, kunnen providers gemakkelijk trends, afwijkingen, kansen en risico’s spotten en in kaart brengen. Dit leidt tot meer inzicht in de klant en tot betere communicatie met de klant. Managers kunnen gemakkelijk trends ontdekken en medewerkers van de klantenservice kunnen snel inspelen op persoonlijke wensen of situaties wanneer zij contact hebben met een klant. Hiermee krijgen providers op de lange termijn loyalere klanten.

Wat beweegt de klant in de telecomsector?

Download geheel vrijblijvend de whitepaper “Facing churn in telecommunications: causes and cures” en lees meer over de oorzaak van churn in de markt van telecommunicatie en over oplossingen op het gebied van data-analyse en kennisvergaring.

Gratis downloaden