Predictive analytics: toepassingen en voordelen

Predictive analytics: toepassingen en voordelen

InsideBIGDATA Guide to Predictive Analytics

Gratis downloaden
19 augustus 2015

Predictive analytics is vandaag de dag steeds belangrijker voor organisaties omdat het door middel van analytics voorspellingen kan doen. Predictive analytics helpt organisaties bij het maken van de juiste beslissingen. Op basis van deze beslissingen kunnen vervolgens de nodige acties in gang gezet worden. 

Predictive analytics binnen de organisatie

Predictive analytics kan binnen organisaties een grote en belangrijke rol spelen. Zo zijn de volgende mogelijkheden van predictive analytics te noemen:

 • Voorzien van slimme analyses voor het maken van betere keuzes
 • Toegenomen concurrentievermogen
 • Direct voordeel kunnen halen uit kansen en bedreigingen op de markt
 • Proactief kunnen plannen en handelen
 • Patronen ontdekken en benutten
 • Voor zo min mogelijk verassingen komen te staan.

Veel uitdagingen kunnen worden aangepakt met predictive analytics. Een breed spectrum van sectoren haalt hier veel voordeel uit predictive analytics door het in in te zetten voor de volgende aspecten:

 • Sales voorspellingen
 • Fraude detecteren
 • Campagne optimaliseren voor de retail
 • Marketing en klant analytics
 • HR analytics
 • Risico management

Predictive Analytics omvat een aantal activiteiten die in deze whitepaper worden behandeld. Voorbeelden van de activiteiten zijn: data toegang, verkennende data analyses en visualisatie en het ontwikkelen van veronderstellingen en datamodellen. Uiteindelijk leidt Predictive Analytics tot het voorspellen van toekomstige resultaten. In de whitepaper wordt hier uitgebreid op ingegaan. 

Gratis downloaden