Garantie- en kwaliteitsproces stroomlijnen met Warranty & Quality Analytics

Garantie- en kwaliteitsproces stroomlijnen met Warranty & Quality Analytics

Warranty and Quality Analytics

Gratis downloaden
24 augustus 2015

Garantie geven is in feite de kwaliteit garanderen van een product of dienst, mits het volgens aan vooraf bepaalde voorwaarden wordt gebruikt. Door garantie te geven kunnen organisaties het vertrouwen van klanten winnen, de klantloyaliteit vergroten en het kan zelfs een bron van inkomsten vormen. Belangrijk is dan wel dat de garantievoorwaarden betrekking hebben op producten of diensten van zeer hoge kwaliteit. Is dit niet het geval, dan lopen organisaties het risico van toenemende kosten, klanten die het vertrouwen in de organisatie verliezen en zelfs imagoschade.

Stroomlijnen van garantie- en kwaliteitsproces

Het verkleinen van garantiereserves gaat hand in hand met het verkleinen van de kans op productiefouten en productuitval. Om dit te realiseren moeten organisaties de focus leggen op de gebieden in het garantie- en kwaliteitsproces die nog gestroomlijnd kunnen worden. Het is voor veel organisaties een lastige opgave om te bepalen welke gebieden dit zijn en zij kunnen vaak niet alle variabelen in hun garantie- en kwaliteitsketen volgen en analyseren. Hier zijn echter oplossingen voor.

Een van die oplossingen is Warranty & Quality Analytics. Hiermee krijgen medewerkers gemakkelijk inzicht in alle beschikbare data die invloed hebben op de garantie- en kwaliteitsketen. De data wordt overzichtelijk en gedetailleerd gepresenteerd. Hierdoor kunnen medewerkers beter garantiebudgetten managen, de productkwaliteit verbeteren en terugroepacties coördineren. In dit document wordt er dieper ingegaan op Warranty & Quality Analytics en worden er enkele trends op het gebied van garantie- en kwaliteitsmanagement beschreven.

Download de whitepaper

Download geheel vrijblijvend de whitepaper “Warranty and Quality Analytics - improving profitability by end-to-end analysis of the warranty and quality chain” en lees hoe analyse van het garantie- en kwaliteitsproces kan leiden tot meer inkomsten en loyalere klanten.

Gratis downloaden