Wat is Predictive Analytics en wat zijn de voordelen?

Predictive Analytics

Gratis downloaden
25 maart 2015

Wat is Predictive Analytics?

Predictive Analytics is een term die gebruikt wordt om een serie analytische statistische technieken te beschrijven die gebruikt worden om toekomstige acties en gedragingen te kunnen voorspellen. In business wordt Predictive Analytics gebruikt om proactieve beslissingen te kunnen maken en acties te bepalen. Predictive Analytics, ook wel bekend als predictive modelling, maakt gebruik van statistische modellen om patronen in historische- en transactionele data te ontdekken om zowel risico’s als kansen bloot te leggen.

Predictive Analytics en de business

Predictive Analytics biedt een aantal belangrijke voordelen voor bedrijven:

 • Slimmere analyse voor betere beslissingen;
 • Verbeterde concurrentiepositie;
 • Direct profiteren van kansen en bedreigingen in de markt;
 • Managen van risico’s;
 • Een manier om proactief te plannen en handelen;
 • Ontdekken van waardevolle patronen;
 • Een manier om te anticiperen en reageren op trends.

Door de inzet van Predictive Analytics tools kunnen veel business problemen beter te lijf worden gegaan. Onderstaand de omschrijving van een aantal van deze business problemen.

 • Sales voorspellingen – Een mogelijkheid om te voorspellen wat kan worden verwacht deze maand of kwartaal.
 • Fraude detectie – Een mogelijkheid om frauduleuze transacties, indentiteitsfraude etc. op te sporen.
 • Retail campagne optimalisatie – Een mogelijkheid om resultaten van campagnes te modelleren gebaseerd op een analyse van klantgedrag, voorkeuren en profieldata.

Predictive Analytics software

Effectieve Predictive Analytics tools ondersteunen een brede range aan algoritmes en methodes om alle karakteristieken van data te ondersteunen. Daarnaast moeten de Predictive Analytics software bruikbaar zijn op de business en moet er een mogelijkheid zijn om flexibel algoritmes toe te passen wanneer nodig.

In de whitepaper

In de whitepaper ‘Predictive Analytics’ komen naast de onderwerpen uit de bovenstaande introductie de volgende onderwerpen aan bod:

 • De geschiedenis van Predictive Analytics
 • Classes of Predictive Analytics
 • Data toegang voor Predictive Analytics
 • Exploratory Data Analyses (EDA)
 • Predictive Modeling
 • Production Deployment

Download gratis en geheel vrijblijvend de whitepaper waarin uitgebreid uiteengezet wordt wat de voordelen voor organisaties van Predictive Analytics kunnen zijn. Daarnaast wordt belicht op welke wijze, middels Predictive Analytics software, kan worden geprofiteerd van de genoemde voordelen.

Gratis downloaden