Meer veiligheid in de wijk dankzij big data

19 december 2014
Meer veiligheid in de wijk dankzij big data

Schoolverzuim, overlastmeldingen en berichten op social media: alles bij elkaar kan dat een aardig beeld geven van de sfeer in een wijk. Buurt in Beeld combineert data uit allerlei bronnen om te zien waar wijkteams zich het beste op kunnen richten.

In veel gemeenten zijn speciale wijkteams of worden die opgericht. Die teams krijgen vanaf 2015 meer taken en worden veel belangrijker, want dan worden gemeenten zelf verantwoordelijk voor onder meer de jeugdzorg. De Jeugdwet vraagt om een brede aanpak die onder meer is gericht op preventie. Buurt in Beeld kan de wijkteams in de toekomst helpen om te zien waar de knelpunten in een wijk zitten.

Buurt in Beeld is 1 van de 10 ideeën voor de inzet van big data in de toekomst. De software van Buurt in Beeld combineert allerlei databronnen, zoals overlastmeldingen, schoolverzuim, onrust op social media en bijvoorbeeld gegevens over inkomen en opleiding. Dat geeft een totaalbeeld van de status in een wijk en stelt de wijkteams in staat om gericht na te denken over een mogelijke aanpak. 

Contact met collega's
Buurt in Beeld maakt het daarnaast mogelijk om snel de effecten van maatregelen te zien. Zo kan eventueel snel worden bijgestuurd. De informatie is ook te delen met wijkteams uit andere steden, waardoor men van elkaar kan leren. 

Buurt in Beeld is al daadwerkelijk in ontwikkeling en moet eind 2016 van start gaan in tien gemeenten. Dat moet de ondersteuning van ruim 270.000 jongeren verbeteren. De onderzoekers zoeken daarnaast naar meer partners om Buurt in Beeld verder vorm te geven.

Toekomstmakers kijkt deze week elke dag naar één van de 10 voorbeeldtoepassingen van Big Data uit het Eindrapport van de Nationale DenkTank. De afgelopen vier maanden onderzochten jonge onderzoekers de mogelijkheden van Big Data. Lees ook: BuurtbuddyFlexibusAlgemeen Gezondheidsdossier