Data Scientist: I am sexy and I know it!

21 maart 2016
Data Scientist: I am sexy and I know it!

De Harvard Business Review meldde het al. De data scientist is ‘the most sexiest job of the 21st century’. Als dat niet zorgt voor een enorme belangstelling voor het vakgebied weten wij van BI-kring het niet meer.

Wie wil er nou niet sexy zijn?

Maar wat maakt de Data Scientist nou zo sexy? Het lijkt belangrijk dat te weten. Het kan immers nogal verraderlijk zijn als je met de verkeerde verwachtingen ergens in stapt.

Zijn het de moderne (Big) Data technologieën? Of de domeinvragen die met data moeten worden beantwoord? Wij denken eigenlijk van niet. Wat de data scientist sexy maakt is dat hij of zij het middelpunt van het bedrijfsmatige universum wordt. Niet allen bedrijven draaien om data. Alles draait om data.

Raak niet achterop!

Data worden het uitgangpunt voor de creatie van business value. Nieuwe proposities, optimalisatievoorstellen, klantrelaties en kennis van de bedrijfsomgeving. Zonder data en het vermogen de waarde van deze data aan de rest van de onderneming te demonstreren raken bedrijven achterop. De business data scientist is de menselijke spil van dit proces.

Voor informatie klik hier