De GDPR stelt ook eisen aan uw datakwaliteit

5 december 2017
De GDPR stelt ook eisen aan uw datakwaliteit

De GDPR of AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) stelt  niet alleen dwingende eisen aan de beveiliging en de ontsluiting van (persoons)gegevens, maar ook aan de kwaliteit. Uw data dienen namelijk integer te zijn, dat houdt in compleet, accuraat en up-to-date.

De volgende eisen worden verder gesteld aan het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens:

• Er is een juridische grondslag voor het verwerken van de gegevens.
• Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan strikt noodzakelijk.
• De gegevens worden gebruikt voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn vastgelegd (doelbinding).
• De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
• De gegevens worden afdoende beveiligd.
• De gegevens kunnen alleen worden overgebracht naar landen die voldoende privacybescherming bieden.

Verder kunnen EU-burgers bij organisaties inzage eisen in alle persoonsgegevens die van hen zijn vastgelegd. In bepaalde gevallen kunnen verzoeken worden gehonoreerd om persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen of de verwerking stop te zetten. Ook dient -in voorkomende gevallen- vastgelegd te worden of er specifiek toestemming is gegeven voor bepaalde bewerkingen.

Heeft uw organisatie al een goed proces ingeregeld om de datakwaliteit te borgen? Of kunt u hier nog wel wat hulp bij gebruiken? Weet u bijvoorbeeld hoe:

• u de datakwaliteit in uw organisatie meet en analyseert?
• u kwaliteitscriteria gestructureerd vastlegt?
• u uw gewenste kwaliteit bereikt?
• u alle medewerkers het belang laat inzien van goede datakwaliteit?

Training Data Quality

Tijdens de training Data Quality krijgt u op deze vragen van Chiel Harmsen en Ruud Korneef, beiden zeer allround en ervaren datamanagementconsultants bij Transcriptum, niet alleen een antwoord op. Belangrijker is dat u zelf aan de slag gaat met diverse praktijkopdrachten zodat u ervaart hoe het met de datakwaliteit in uw organisatie gesteld is en welke stappen u dient te nemen om uw datakwaliteit naar een hoger plan te tillen.

Tijdens de training gaat u:
- een SWOT-analyse maken met betrekking tot de datakwaliteit van uw organisatie;
- de datakwaliteit van uw organisatie meten aan de hand van een quickscan;
- een stappenplan maken om de gewenste kwaliteit te bereiken;
- een stakeholders analyse maken.

Klik hier voor meer informatie over deze training.