Regeer over de kwaliteit van uw data

25 april 2018
Regeer over de kwaliteit van uw data

Om tot een structureel goede datakwaliteit te komen moet u tot een aantal doelgerichte stappen binnen uw organisatie. Zo moet de aanpak zonder meer passen bij de werkwijze en cultuur van uw organisatie, immers is niet elk bedrijf datagedreven. Echter het aan de slag gaan met de kwaliteit van uw data vereist een mate van bewustzijn voor het belang van data.

Datagoverance maakt data van kwaliteit

Daarnaast moet de business in de lead zijn en niet de IT-afdeling. Deze speelt namelijk een faciliterende rol. Zo is het verbeteren van de kwaliteit van uw data geen eenmalige actie, maar een blijvend aandachtspunt. Met andere woorden; het verbeteren van uw dataquality vraagt dus om een datagoverancestructuur binnen uw organisatie, gericht op verbeteren van datakwaliteit moet datagoverence belegd worden op management niveau. Hierdoor ontstaat draagvlak voor gewenste veranderingen en is er spraken van een goed escalatiemechanisme wanneer geschillen zich voordoen.
Een laatste belangrijke voorwaarde voor succes van datakwaliteit, is helder eigenaarschap. Het moet duidelijk zijn wie aangesproken kan worden op de kwaliteit van de data. Zonder belegde verantwoordelijkheid heeft het geheel geen kans van slagen.

Training Data Quality

Tijdens de training Data Quality leert u hoe u op gestructureerde wijze kwaliteitscriteria vastlegt en hoe u de feitelijke datakwaliteit van uw organisatie meet en analyseert. U ontvangt diverse handvatten voor het maken van een plan van aanpak, waarmee u direct in uw organisatie aan de slag kunt.