Nieuwe inzichten door gebruik Big Data

1 februari 2016
Nieuwe inzichten door gebruik Big Data

Rijkswaterstaat voert vaak grote renovatieprojecten uit en laat verkeersmodellen ontwikkelen om verkeershinder inzichtelijk te maken, zodat we maatregelen kunnen treffen om de verkeershinder te beperken. Maar kan het ook anders en hoe dan en wat dan. Wat levert het op en wat heb je ervoor nodig.

Wat spontaan begon op een vrijdagmiddag en een beetje uit de hand liep. Van enthousiaste mensen die niet te stoppen zijn, tot nieuwe (voorspellende?) verkeersmodellen, tot interne strijd tussen business en ICT. Wat veel data en enthousiasme kunnen veroorzaken.

Interactieve workshop

Woon ook deze interactieve workshop bij tijdens het congres Internet of Things op 16 februari 2016 in de RDM, Rotterdam. Dit congres opent uw ogen over de impact en kansen van IoT voor uw organisatie.

Meer informatie en aanmelden op iot.heliview.nl.