Smart in “Smart City”

12 februari 2016
Smart in “Smart City”

Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer. ASC loopt voorop in de ontwikkeling van Amsterdam als slimme stad. Een slimme stad, een Smart City, is een stad waar sociale en technologische netwerken en oplossingen zorgen voor versnelde duurzame economische groei.

Dit verbetert de kwaliteit van leven in de stad. ASC gelooft in een leefbare stad waar het prettig wonen en werken is. Na zes jaar is Amsterdam Smart City inmiddels uitgegroeid tot een platform met ruim 100 partners die actief zijn in meer dan 90 innovatieve projecten.

Open / gedeelde data

Tijdens deze presentatie op het congres De Informatiegestuurde Overheid op 16 maart 2016 wordt ingegaan op:

  • Open / gedeelde data = brandstof voor smart cities.
  • Hoe verhouden zich open data, gedeelde data, externe data , historische data, data combineren, business intelligents en big data?
  • Welke eisen stelt big data aan uw organisatie?
  • Hoe werken de IV-afdelingen, de CIO en de CTO van Amsterdam samen?
  • Wat vraagt het van Amsterdam om nauw samen te werken met Google en Tomtom?

Aanmelden en meer informatie

Wilt u meer informatie over het congres De Informatiegestuurde Overheid? Lees dan meer op de website igo.heliview.nl