Toename data vergroot belang back-up

5 januari 2015
Toename data vergroot belang back-up

Het bedrijfsleven in Nederland staat erom bekend nieuwe technologieën en gadgets snel te omarmen. Een goede back-up aanpak wordt echter nog vaak vergeten. Alistair Forbes, General Manager van LogicNow, legt uit waar op te letten bij het kiezen van een back-up en recovery-strategie. 

Nederland is een klein land, maar behoort tot de koplopers wat betreft het gebruik van nieuwe devices en technologie. Met name technologieën op het gebied van mobility, cloud en social worden razendsnel opgepakt. Bij deze drie technologieën staat (big) data centraal. Deze ontwikkeling sluit aan op de voorspelling van Gartner. Het analistenbureau verwachten dat de hoeveelheid data de komende jaren met 800 procent zal toenemen. Hoewel Nederland voorop loopt in technologiegebruik, staat back-up en recovery niet hoog op de agenda. Bedrijven doen er goed aan hier verandering in te brengen.
 
Meer data, maar geen back-up
Ondanks de toename van data worden back-ups onregelmatig en ad hoc gedaan en wordt er onvoldoende rekening gehouden met moderne technologieën en trends zoals BYOD. Databeheer is – onder andere door het toenemende gebruik van mobiele devices – complexer geworden en de back-up moet hierop worden aangepast.
Of een organisatie nu bestaat uit twee of tweehonderd personeelsleden, het veilig en structureel bewaren en back-uppen van data zou gewoongoed moeten zijn. Helaas denken veel managers er pas aan wanneer er iets gebeurt waardoor de data beschadigd raakt, of erger, verloren gaat.
 
Pas back-up aan op aanwezige technologieën
Bij een succesvolle aanpak is het belangrijk dat de back-up en recovery-aanpak mee verandert met andere technologieën binnen de organisatie, zoals mobility en cloud computing. Om die reden zijn back-up technologieën tegenwoordig – naast traditionele tape- en disk- back-up – beschikbaar in de cloud. Dit biedt nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen back-up taken hiermee bijvoorbeeld geautomatiseerd op de achtergrond worden uitgevoerd. Met name voor organisaties die van back-up geen halszaak willen maken, is dit een uitkomst. Cloud-gebaseerde back-up diensten staan ook wel bekend als Backup-as-a-Service (BaaS). Het betreffen efficiënte, kostenbesparende diensten voor het MKB die na één keer instellen geen verdere onderhoud vereisten.
 
Maak onderscheid in data
Bij het afnemen van deze diensten zijn verschillende opties mogelijk om de back-up omgeving volledig of gedeeltelijk in de cloud te plaatsen. Sommige bedrijven werken volledig in de cloud, waar andere organisaties een hybride mix hanteren van cloud-gebaseerde applicaties en storage en een fysieke beheeromgeving voor storage. Voor het beheren van back-up geldt natuurlijk precies hetzelfde. Niet alle data is hetzelfde, daarom is het belangrijk om data te prioriteren en te bepalen van welke soort data een back-up moet worden gemaakt. Wanneer er sprake is van geautomatiseerde back-up en recovery in de cloud, worden data die geclassificeerd zijn met de hoogste prioriteit eerst hersteld. Hierdoor kan de productiviteit in veel gevallen worden gewaarborgd.

Overweeg verschillende vormen voor beste aanpak
MKB-management moet beseffen dat snelle, veilige en betrouwbare back-up inmiddels behoort tot de bedrijfskritische functies binnen de IT-infrastructuur. Het vinden van de juiste combinatie in tools en ondersteuning op het gebied van Backup-as-a-Service binnen een cloud-gebaseerde omgeving lijkt een ingewikkelde klus, er zijn immers verschillende opties mogelijk. Een aantrekkelijke vorm van back-up en recovery is een hybride cloud back-up, of een disk-to-disk-to-cloud (D2D2C). Deze architectuur gebruikt zowel on-site als cloud-gebaseerde storage die ingezet kan worden voor de langere termijn. Het voordeel van deze vorm is dat hierbij gebruik gemaakt kan worden van geïntegreerde back-up en recovery-toepassingen zonder dat het noodzakelijk is om een aparte back-up infrastructuur uit te rollen. Wanneer de juiste software wordt ingezet, kunnen gebruikers met D2D2C de back-up data zowel opslaan op een lokale schijf als binnen de cloud.
Het MKB in Nederland mag trots zijn dat Nederland wereldwijd tot één van de koplopers behoort als het gaat om technologie. Als individueel bedrijf is het uiteraard belangrijk een vooraanstaande positie te behouden. Zuinig zijn op data is daarom een must. De dagen waarop we data nog op enkele schijven kwijt konden zijn immers voorbij. Blijf voorop lopen en pas goed op de bedrijfsdata. Maak daarom prioriteit van back-up en recovery-processen.

Bron: ManagersOnline.nl