Vissen in Big Data

11 maart 2015
Vissen in Big Data

Voor leken lijkt Big data al een oneindige zee van informatie om uit te vissen, en die hoeveelheid data groeit nog steeds exponentieel. Experts belichten tijdens ‘Ondernemen en Big Data’ de successen, kansen en gevaren.

Door: Anne van Delft

“De ondernemerswereld gaat zich afspelen in een split second” voorspelt Jaap van den Herik, directeur van het Leiden Centre of Data Science. Ondernemers moeten de waarde die Big Data voor hen kan hebben niet onderschatten. De onzekerheid over wat de data opleveren  weerhouden veel ondernemers ervan om gebruik te maken van de informatie die voorhanden is. “Laat je data lekker sudderen totdat je er een keertje gebruik van wilt maken,” aldus Mark Dijksman, oprichter van de BigData. Company. Een gebrek aan capaciteit van computers mag volgens Dijksman niemand weerhouden van het gebruik van Big Data. Ingewikkelde analyses kan je niet overlaten aan het werkgeheugen van de gemiddelde computer, maar de kosten voor het gebruik van externe servers zijn laag.

De kwantificering van ons leven
De digitale wereld spreidt zich als een olievlek uit over het dagelijks leven. Binnen milliseconden wordt, op basis van eerdere keuzes die je online maakte, bepaald welke advertenties jij voorgeschoteld krijgt. Facebook kent ons op deze manier onderhand beter dan onze partner en vrienden dat doen. De nullen en enen worden onderzocht op onderliggende relaties. Er kunnen theoretische modellen op worden losgelaten om wetmatige stromen te onderscheiden in de zee van data. Die wetmatigheden vormen de basis voor voorspellingen van gedrag en zijn interessant voor commerciële partijen. Tien jaar terug had de faxmachine zijn beste tijd gehad. Wellicht is dit, gezien de ontwikkelingen omtrent Big Data, over tien jaar het geval met psychologen en consultants.

Onderzoek vereist interpretatie
Het  team van Menno Israël voert binnen het Nederlands Forensisch Instituut onderzoeken met Big Data uit voor overheidsinstellingen. Er kan worden geanticipeerd op allerlei indicatoren die een grotere of kleinere kans geven op criminele activiteit. Mark Dechesne van de Universiteit Leiden waarschuwt echter voor misverstanden omtrent de causaliteit van verbanden. Hij vertelt over een incident waarbij midden in de nacht verschillende mannen hardhandig door een arrestatieteam van hun bed werden gelicht in Amsterdam. De mannen werden door de rechter onschuldig bevonden, waarop de burgemeester om een reactie werd gevraagd. Deze gaf aan dat er geen beoordelingsfouten waren gemaakt, omdat alle informatie op het schuldig zijn van de mannen wees. Dechesne vindt dit een grove denkfout. Hoewel het inmiddels mogelijk is om zelflerende systemen te bouwen, blijft het moeilijk om een systeem interpretatie, normen en cultuur  bij te brengen. Een data-analyse kan uitwijzen dat de kans op faillissement van een bedrijf substantieel is, maar het systeem kan de mate van creativiteit en ondernemerschap binnen het bedrijf niet niet beoordelen. We moeten ervoor waken dat we uitkomsten van data-analyses blindedelings volgen, wat weer goed nieuws is voor het voorbestaan van de psychologen en consultants.

Waar te beginnen
Ondernemers die wegwijs willen worden op het gebied van Big Data kunnen zich laten informeren door de Kamer van Koophandel. Daarnaast zal het Centrum Regionale Kennisontwikkeling de samenwerking tussen de wetenschap en de ondermerswereld bevorderen. Studenten, onderzoekers en ondernemers kunnen hun krachten bundelen en samen vraagstukken oplossen door te vissen in poel van de Big Data.

Bron: www.vno-ncwwest.nl