BCT Blog

Hoe is het gesteld met het (kunnen) voldoen aan de privacy wet?

23 september 2019

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al meer dan een jaar van kracht. De invoering van de AVG had (en heeft) impact bij veel organisaties.

Hoe is het gesteld met het (kunnen) voldoen aan de privacy wet?