EY

EY
EY

Profiel EY

Mondialisering bepaalt het gezicht van onze wereld: het is een proces dat de horizon verbreedt door landen en bedrijven over de hele wereld met elkaar te verbinden via handel, technologie en investeringen; en dat tijd en afstand verkort omdat de verplaatsing van personen en producten – en de verspreiding van ideeën – sneller verloopt dan ooit tevoren.

EY onderkent al heel lang dat mondialisering een van de kenmerkende verschijnselen van onze tijd is. Daar hebben we op ingespeeld door onze organisatie zodanig om te vormen dat we steeds tijdig kunnen voorzien in de veranderende behoeften van onze cliënten en onze mensen.

Onze cliënten willen kunnen rekenen op geïntegreerde, grensoverschrijdende dienstverlening en een consistent hoge kwaliteit, ongeacht waar ze actief zijn. Onze mensen willen hun loopbaan vormgeven in een organisatie met een mondiale oriëntatie en een inclusieve benadering.